• Feature Image
  • Feature Image

NUR İLİM VE EĞİTİM VAKFI

Nur İlim ve Eğitim Vakfı İstanbul'un Yenibosna semtinde Bediüzzaman Said Nursi'nin yakın talebelerinden Mehmet Emin Birinci başkanlığında 1994 yılında kuruldu.

Nur ilim ve Eğitim Vakfı millî, ahlakî, dinî ve tarihî esaslara bağlı kalarak, ilmin ve ilmî çalışmaların yaygınlaşmasını, fertlerin bu esaslara göre yetişip, şahsiyet kazanmasını sağlayacak her türlü faaliyette bulunmayı gaye edinmiş bir vakıftır.

Yukarıda belirtilen faaliyetler cümlesinden olarak; matbaa, kütüphane, talebe yurtları, eğitim öncesi ilköğretim, orta öğretim ve yüksek tahsil eğitim müesseseleri açmak, mesleki ve teknik eğitim kursları tertip etmek, ilmin her dalında nazari ve tatbiki araştırmalar yapmak ve yaptırmak ve bu nevi çalışmaları teşvik etmek, yapılanları desteklemek ve bu konuda müsabakalar tertip etmek, mecmua, kitap, broşür, gazete ve sair tarzda ilmi ve edebi ve dini neşriyatta bulunmak, vakfın gayesine uygun çalışma yapan kişi ve kuruluşlara maddi ve manevi yardımda bulunmak yurt içinde ve dışında orta ve yüksek tahsil, lisans, lisansüstü, mastır, doktora ve buna benzer ihtisasa müteveccih çalışma yapanlara gerekli maddi ve manevi desteği sağlamak, karşılıksız burs vermek, yurtlar açmak ve ikamet yerleri temin etmek yerli ve yabancı ilim adamları, araştırmacılar aynı gayeye yönelik çalışan vakıflar ve müesseseler ile münasebetler kurmak, konferans ve seminerler tertip etmek suretiyle gayesinin tahakkukuna çalışır.

Nur ilim ve Eğitim Vakfı kurulduğu günden bu yana "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır." hadis-i şerifini kendine düstur edinen hayırsever vatandaşların sağladığı destek ve yardımlarla hizmet sunmaktadır. Vakıf çalışanları "Alan el veren el için bir nimettir." anlayışını kendilerine rehber edinerek halktan aldıkları bu yardımları yine halka ulaştırmaktadırlar.