Nur İlim ve Eğitim Vakfı

Nur İlim ve Eğitim Vakfı,  Bediüzzaman hazretlerinin talebelerinden Mehmet Emin Birinci, Mustafa Sungur ve Mehmet Nuri Güleç tarafından 1994 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

Nur ilim ve Eğitim Vakfı millî, ahlakî, dinî ve tarihî esaslara bağlı kalarak, ilmin ve ilmî çalışmaların yaygınlaşmasını, fertlerin bu esaslara göre yetişip, şahsiyet kazanmasını sağlayacak her türlü faaliyette bulunmayı gaye edinmiş bir vakıftır.

Vakfımız, asrımızın Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur eserlerini okuyup, okutarak iman ve Kur’an hizmeti yapmakta; bu hizmeti hakkıyla yapanlara maddi ve manevi yardımda bulunmakta ve bu Kur’an tefsirinin okunacağı yerler açmaktadır.

Biz hizmetle mükellefiz. Neticeleri ve muvaffakıyet, Cenâb-ı Hakka aittir.

Mektubat, Bediüzzaman Said Nursi

TALEBE HİZMETLERİ

Lise Ortaokul ve Üniversite talebelerimize barınmadan sosyal faaliyetlere kadar bir çok etkinlik düzenliyoruz

RİSALE-İ NUR DERSLERİ

Risalei Nur Derslerimiz düzenli olarak devam etmektedir.

SOSYAL FAALİYETLER

Okuma Programları, Gezi ve Piknikler, Umumi Buluşmalar ve Mübarek Gecelerde etkinlikler düzenliyoruz.

BAĞIŞ

Vakfımız ihtiyaçları, bağış, fitre, Burs, Sadaka ve Zekatlarınızı kabul ediyoruz.