Risale-i Nur okurken en iyi nasıl istifade edebiliriz?

Risale-i Nur okurken, bu eserin kendi alanında dünyadaki en iyi eserler arasında zirvede kabul ederek okumak gerekir. Başkası için değil, kendimiz için okumak. Maddi manevi problemlerimize çözüm niyetiyle okumak. Risale-i Nurun reçete değil, ilaç olduğunu bilerek okumak. İnsan bu dünyada her gün pek çok tercihle karşı karşıya kalır. Ya A tercihini yapar veya B tercihini. Bu tercihlerin en doğrusunu bulurken Risale-i Nur bize rehberlik eder. Kiminle arkadaş olmalıyım, ne konuşmalıyım, nerede susmalıyım, nasıl hareket etmeliyim, meslek seçiminde manevi kriterler olmalı mı, anne babama hangi şekilde davranmalıyım, çocuklarıma neyi nasıl anlatmalı, onlara nasıl örnek olmalıyım, gerçek ihtiyaçlar nelerdir, boş zamanlarımda neler yapmalıyım? Kur’an ve sünnetin günlük hayatımızdaki yeri ve önemi nedir? Gibi cevaplanması gereken yüzlerce binlerce sorunun cevabı Risale-i Nurlar’da bulunmaktadır. İşte bu cevapları bulmak için okursak, en iyi şekilde istifade etmiş oluruz.

 

Risale-i Nurun önemini kavrama

Risale-i Nur, bu zamanın en önemli eserleri arasında yer alır. Neden? Çünkü Risale-i Nur, insanı, hayatı, dünyayı, kâinatı… Ölümü, ölümün ötesini, ahireti… İbadetin hayatımızdaki anlamını, önemini ve değerini açıklar. Günlük hayatımız, birbirinden çok farklı, çok renkli ve çok zengin olaylarla doludur. Hastalık, sağlık, geçim derdi, helal kazanç, derslerde başarı bunlardan ilk akla gelenlerdir. Şimdi tam bu noktada son derece bilgili ve tecrübeli bir arkadaş düşünelim. Kendisine her konuda danışabildiğimiz, son derece bilgili bir arkadaş. İşte Risale-i Nur, bu zamanın en önemli sorularına doyurucu cevaplar veren bir arkadaş gibidir. Okudukça bu arkadaşlık pekişir ve değer kazanır. Risale-i Nur, daima bizi düşünen, bize moral veren, bize destek olan son derece samimi, içten, güvenilir, candan bir arkadaştır. Görebilene, anlayabilene, değerini bilene…

 

Ruh, küll-i kalbî ve halin önemi

Risale-i Nuru okuma ve anlama süreci son derece hassas ve değerli bir süreçtir. İnsanı bir yerden alan, bir başka yere getiren bir süreç. Bu süreç sonunda insan, karanlıktan aydınlığa, maddeden mânâya, anlamsızlıktan anlama, değersizlikten değer görmeye doğru adımlar atar. Son tahlilde gelinen nokta son derece tatlı, aydınlık, doyurucu bir atmosferdir. Bu süreç bilgiyle, okumakla, düşünceyle, tefekkürle, sorularla, cevaplarla inşa edilmiştir. Bütün dünyanın temelinde aslında fert vardır, birey vardır. Tek tek fertlerin, bireylerin aydınlatılması, en nihayetinde toplumun ve dünyanın manevi anlamda aydınlanmasını netice verir. Birey huzur bulunca, toplum huzur bulur. Toplum huzur bulunca dünya huzur bulur. Yaşadığımız maddi manevi krizlerin temelinde ferdin-bireyin krizi vardır. Tek tek fertler kalp huzurunu yakalarsa, dünya huzura kavuşur. Her insanın hali, davranışları, hayat tarzı, adım adım tasfiye, tamir ve tedavi sürecine girer Risale-i Nur okumakla. Bu süreç, dünyadaki en tatlı, en güzel, en süratli, en huzur verici bir süreçtir. Tatmayan bilmez, yaşamayan anlamaz. Bu noktada Risale-i Nura tam teslim olmak ve sonucu sabırla beklemek gerekir.

 

Risale-i Nuru anlama teknikleri       

Her derste bir çalışma tekniği olduğu gibi, Risale-i Nur’u okumada da teknikler vardır. Her cihazın bir üretim tekniği olduğu gibi, Risale-i Nur’da da teknikler vardır. Risale-i Nur, belli tekniklerle okunursa, son derece etkili, değerli, candan bir öğretmendir. Şimdi bu teknik konulara değinelim…

 

Devamlılık:

Risale-i Nur her gün okunması gereken bir kitaptır.

İnsan ruhu, kalbi, duyguları ve aklı, son derece değerli bir bitki gibidir. Her gün özenle sulanması, aydınlatılması, beslenmesi, bakılması gereken bir bitki gibi… İşte biz her gün Risale-i Nur okuduğumuz zaman, ruhumuzun, kalbimizin, duygularımızın, aklımızın manevi anlamdaki bakımını yapmış oluyoruz. Bu devamlılık sayesinde her geçen gün idrakimizde, anlayışımızda, kavrayışımızda, analizlerimizde gelişmeler oluyor. Bu devamlılık sayesinde dünyayı, insanı, hayatı, kâinatı… Toplumu, olayları daha iyi görüyoruz, daha iyi kavrıyoruz.

 

Sistemli okuma:

Risale-i Nurlar, zaman zaman bir deftere notlar tutularak okunabilir. Her kitap bittiğinde, bir çizelgeye kitabın ismi, bitiş tarihi not edilebilir. Bu, okuma hızımızı gittikçe artıran bir yöntemdir. Yıllar geçtikçe zaman zaman bu deftere ve çizelgeye baktıkça, nereden nereye geldiğimizi anlamak kolaylaşır. Risale-i Nurlar, okuduğumuz yerlerden sorular çıkarılarak okunabilir. Bu yöntem bize dikkatli okumayı kazandırır. Risale-i Nur, sanki ilk defa okuyormuş gibi okunabilir. Bu yöntem, hayret ve hayranlıkla okumayı netice verir. Risaleler, sanki son defa, hayatımızın son gününde okuyormuş gibi okunabilir. Bu yöntem, risalelere olan ilgimizi, sevgimizi artırır. Onu en iyi bir arkadaş gibi görmeye yol açar. Risaleler, bizi en fazla etkileyen cümleleri bulmak için okunabilir. Bu yöntem, kendimiz için, kendi dertlerimiz için okumaya yol açar. Risale-i Nur, bütün bu süreç ve sistemler dahilinde okununca bizim ufkumuzu genişletir, dünyamızı aydınlatır, içimizi ferahlatır.

 

Müzakereli okuma:

Risaleler, 8-10 kişilik bir arkadaş grubuyla haftada bir veya iki gün düzenli olarak birlikte, soru cevap, fikir paylaşımı yöntemiyle okunabilir. Bu yöntem bizdeki okuma sevgisini kamçılar. Daha önce hiç aklımıza gelmeyen yeni fikirlere bizi tanıştırır. Bu öyle güzel bir yöntemdir ki, haftalar ilerledikçe, tadına doyulmaz bir şekle bürünür. Çünkü bu yöntemde akıllar, kalpler, duygular tek bir hedefe odaklanır: Allah rızası, Kur’an talebeliği, Peygamberimizin bakış açısını yakalama gayreti… Bu şekilde her hafta düzenli olarak bir araya gelen kullarını Allah sever, Peygamberimiz sever, insanlar sever, bütün mahlukat sever… Çünkü ortama tatlı bir sohbet havası hakim olur. Kalpler yumuşar. Duygular dinginleşir. Akıllar aydınlanır. Bu ortam aslında Sevgili Peygamberimizin ve arkadaşlarının yaşadıkları sohbet ortamlarına benzemektedir.

 

Okuma programları:

Risale-i Nurlar, zaman zaman, yılın belli dönemlerinde okuma programı sistematiğiyle okunabilir. Bu programlar bir yaylada, bir göl kıyısında yapılabilir. Bu programlarda beş vakit namazlar düzenli olarak kılınır, günün en az 6-7 saatinde risaleler tek tek her fert tarafından kişisel olarak sessiz bir biçimde okunur. Bazı saatlerde ise müzakereli ve çay saati vaktinde okunur. Bu şekilde üç günlük, bir haftalık, on günlük programlar yapılır. Sonuç olağanüstü güzel ve değerlidir: Risalelerin akıllara, ruhlara, kalplere nüfuz etmesi… Güçlü arkadaşlıkların, dostlukların kurulması, fikirlerin paylaşılması… Tadına doyulmayan yemeklerin yenmesi… Tatlı sohbetlerin gerçekleşmesi…